redaccions de 1r curs d'A2 - 301

Les redaccions s'han d'entregar al professor al menys dos vegades, preferiblement en paper i escrites a mà. En la primera versió, el professor farà les correccions corresponents i després l'alumnat tornarà a escriure la redacció, incorporant les correccions, i li la tornarà a entregar al professor per tal que comprove que ja no queden errades en la versió corregida. Si encara queden coses per corregir, es repetirà el procés.

 

Nummer Aufsatz (= redacció)
26 AB S 116 Ü 27
25 AB S 115 Ü 25
24 KB S 120 Ü A4
23 AB S 109 Ü 8
22 AB S 104 Ü 22
21 AB S 99 Ü 8
20 AB S 92 Ü 25
19 AB S 91 Ü 23
18 AB S 89 Ü 18
17 AB S 8 7 Ü 8
16 AB S 83 Ü 32
15 AB S 81 Ü 27
14 AB S 80 Ü 22
13 AB S 80 Ü 21
12 AB S 80 Ü 20
11 AB S 78 Ü 14
10 AB S 72 Ü 33 d
9 AB S 70 Ü 27
8 AB S 64 Ü 8
7 AB S 58 Ü 22 b
6 AB S 56 Ü 17 b
5 AB S 53 Ü 7 b
4 AB S 47 Ü 24
3 AB S 27 Ü 32 b
2 AB S 26 Ü 29
1 AB S 16 Ü 27

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2024