redaccions de 2n curs d'A2 - 304

Les redaccions s'han d'entregar al professor al menys dos vegades, preferiblement en paper i escrites a mà. En la primera versió, el professor farà les correccions corresponents i després l'alumnat tornarà a escriure la redacció, incorporant les correccions, i li la tornarà a entregar al professor per tal que comprove que ja no queden errades en la versió corregida. Si encara queden coses per corregir, es repetirà el procés.

 

Nummer Aufsatz
1  

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2018