redaccions del 2n curs d'A2 - 305

Les redaccions s'han d'entregar al professor al menys dos vegades, preferiblement en paper i escrites a mà. En la primera versió, el professor farà les correccions corresponents i després l'alumnat tornarà a escriure la redacció, incorporant les correccions, i li la tornarà a entregar al professor per tal que comprove que ja no queden errades en la versió corregida. Si encara queden coses per corregir, es repetirà el procés.

 

Nummer Aufsatz
2 AB L 10 S 109 Ü 8
1 Wer bist du? Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie ist deine Familie? Was sind deine Hobbys? Welche Sprachen sprichst du? Arbeitest du?

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2021