Hausaufgaben 2n curs d'A2 - 309

data últim exercici del llibre vist deures per al proper dia altres coses explicades
16.05.2018 - - Prüfung
09.05.2018 - repasseu! Dialog - estructures per al Monolog
02.05.2018 hem fet S 70 Ü A3-B3, C1-C2, D1 S 148 Ü 10-27 + redaccions 31-34 article - posicions 4-5 i TeKaMoLo - preposicions - pronoms personals
25.04.2018 hem fet S 61 Ü B2-C3, S 70 Ü A1-A2 S 139 Ü 22-26, S 146 Ü 1-8 + redaccions 29 i 30 Dialog - possessius - pronoms personals
18.04.2018 S 61 Ü B1 S 136 Ü 8-21 + redacció 28 article - para / finals amb zu+Infinitiv - Präsens - modals
11.04.2018 S 59 Ü 4 S 134 Ü 1-7 + redacció 27 article - preposicions temporals - contraccions - TeKaMoLo - passat
28.03.2018

hem fet només lo següent: S 38 Ü 1 i 2, S 40-41 tot, S 43 tot, S 48 Ü 1 i 2, S 49 Ü 5, S 52 Ü C1-C2, S 53 Ü D1-D2

S 114 Ü 1-21 + S 129 Ü 31-37 + redaccions 25 i 26 gustar - possessius - reflexius - zu Hause / nach Hause
23.03.2018 S 35 Ü E5 AB S 106 Ü 9-26 + redacció 24 articles i pronoms - contraccions - setzen/sitzen - para: finalidad con zu + infinitivo substantivado - durch - sollen, dürfen - zu - mit, auf
21.03.2018 S 32 Ü B2 S 100 Ü 23-28 + S 104 Ü 1-8 + redaccions 22-23 articles i pronoms, welche - para, für, zu, oracions finals - articles i pronoms possessius - preposicions - pronoms personals - über - aus, nach
14.03.2018 S 22 Ü C3 S 94 Ü 1-22 + redacció 21 article - contraccions - stehen / stellen, etc. - prefixes - Wechselpräpositionen - über - dürfen
07.03.2018 S 18 Ü 2a S 90 Ü 28-34 + redacció 20 ús dels casos amb preposició i sense ella - verbs amb datiu - voy a playa
28.02.2018 S 12 Ü C3 S 85 Ü 15-27 + redaccions 17-19 conjugació espanyol - conjugació alemany - N-Deklination - excepcions al TeKaMoLo - Perkfekt und Präteritum - verbs irregulars - verbs modals
21.02.2018 S 11 Ü B1 S 82 Ü 1-13 + redacció 16 article - els casos en espanyol - posicions 4 i 5, 2 i 17 - possessius - preposicions - pronoms personals - verbs amb datiu
14.02.2018 hem acabat el llibre roig S 144 Ü 10-16 + porteu el llibre blau + redacció 15 model carta informal - ús dels casos - pronoms personals
07.02.2018 S 71 Ü B2 S 140 Ü 23-24 + S 142 Ü 1-9 + llegiu les fulles 66-67 + redacció 14 Musik
31.01.2018 S 64 Ü E1 començat S 138 Ü 16-21 article - schwache und starke Deklination - comparatiu, superlatiu - pistola i croissant - possessius
24.01.2018 S 62 Ü C1 S 135 Ü 6-15 + redacció 13 Monolog - estructuració textual - actants del verb - aussehen - comparatiu, superlatiu - doch - gustar - posicions 4, 5 i 6 - pronoms personals - verbs amb datiu
17.01.2018 S 60 Ü A2 S 130 Ü 23-28 + S 134 Ü 1-5 + redacció 12 + llegiu esta fulla erst - seit / vor - tun
10.01.2018 S 52 Ü C4 S 126 Ü 9-22 + redacció 11 excepcions al TeKaMoLo
20.12.2017 S 50 Ü A2 a S 121 Ü 28-31 + S 124 Ü 1-8 + redaccions 9 i 10

her-hin-ein-aus

13.12.2017 S 43 D4 S 120 Ü 25-27 + practiqueu esta cançó heiß-kalt
29.11.2017 S 43 Ü D2 S 117 Ü 19-23 + redacció 8 + tria la teua nadalenca preferida (marcada amb un arbre) Präpositionen - preposicions de datiu - Konzert, Bank - declinació - ein - steigen, ein, aus, ab, an - Phantasiewörter - equivalències entre sons anglesos i alemanys
22.11.2017 S 41 Ü B4 S 115 Ü 15-18 contraccions - gehen/fahren/laufen - posició 1 buida - possessius - Präpositionen - preposicions de datiu - Sein com a auxiliar per al Perfekt - voy a, estoy en: expressions excepcionals - actants/circumstants - declinació - ein, dieser - prefixes (in)separables - participi amb prefixe - verbs irregulars
15.11.2017 S 41 Ü B2 S 113 Ü 5-14 + redacció 7 quién - circumstancials de temps - contraccions - datiu plural - datiu - estar - gehen/fahren/laufen - posició 16 - possessius - Wechselpräpositionen - preposicions de datiu - letras suenan diferente - Sein com a auxiliar per al Perfekt - zu Hause
08.11.2017 S 40 Ü A3 S 112 Ü 1-4 + redacció 6 ball de la declinació - el passat - contraccions - gravitació verbal - BSUDADO - posicions 4 i 5 - participi - prefixes separables i inseparables - pronoms febles - Sein com a auxiliar per al Perfekt - verbs irregulars - a casa, en casa
25.10.2017 S 34 Ü E4 S 109 Ü 20-22 + redacció 5 TeKaMoLo, contraccions, carta formal, SP, chs
18.10.2017 S 33 Ü D3 S 108 Ü 18-19 + redaccions 3 i 4

preposicions, preposicions de datiu, datiu, ús dels casos, carta formal

11.10.2017 S 32 Ü C3 començat redacció 2 + S 104 Ü 5-8, 10-17 aussehen, heiß, possessius, sollen
04.10.2017 L 10 S 30 Ü A3 repasseu! + S 102 Ü 1-4 + redacció 1 Präsens, pronunciació

 

arrere arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2018