diccionaris en internet

diccionaris

LEO diccionari on-line també per a mòbils

PONS alemany-espanyol i vice-versa, informacions molt completes

PONS alemany monolingüe per a estudiants

linguatools proporciona contextos de la paraula buscada

Duden alemany-alemany amb definició, exemples, col·locacions, etc. El diccionari oficial i més complet. També corregix textos sencers.

livio app per a Android amb un diccionari monolingüe molt bo

linguee en molts idiomes, traduix paraules i frases, mostrant els contextos. Dóna la pronunciació de cada paraula.

reverso traduix textos sencers, proporciona context, etc.

DWDS alemany-alemany amb definició, exemples, col·locacions, sinònims, hipònims i hierònims

canoo dóna el significat alemany-alemany, categoria gramatical, compostos i derivats, paraules que apareixen en els mateixos contextos, sinònims, antònims, hipònims, hiperònims, paraules de la mateixa família, etc. Conjuga verbs, declina sustantius i adjectius, dóna explicacions gramaticals detallades, i molt més.

Redensarten-index Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke und feste Wortverbindungen

student on-line diccionari alemany-espanyol i alemany-anglés

llistat de molts altres diccionaris

travlang diccionaris i cursos de molts idiomes

llistes de diccionaris

portal per a traductors, molt ben estructurat

yourdictionary de l'anglés a molts idiomes i de molts idiomes a l'anglés

traducegratis una pàgina molt bona, amb molts diccionaris, cursos, màquines traductores, etc.

enciclopèdies

Wikipedia

i més... A més dels llistats d'ací, pots consultar la majoria dels enllaços que figuren en l'apartat aprendre l'alemany

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2019