diccionaris en internet

diccionaris

LEO diccionari on-line també per a mòbils

PONS alemany-espanyol i vice-versa, informacions molt completes

PONS alemany monolingüe per a estudiants

linguatools proporciona contextos de la paraula buscada

Duden alemany-alemany amb definició, exemples, col·locacions, etc. El diccionari oficial i més complet. També corregix textos sencers.

livio app per a Android amb un diccionari monolingüe molt bo

linguee en molts idiomes, traduix paraules i frases, mostrant els contextos. Dóna la pronunciació de cada paraula.

reverso traduix textos sencers, proporciona context, etc.

deepl traduix textos de molts idiomes a molts idiomes

wordreference traduix textos de molts idiomes a molts idiomes

DWDS alemany-alemany amb definició, exemples, col·locacions, sinònims, hipònims i hierònims

Redensarten-index Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke und feste Wortverbindungen

Suche Pages col·locacions espanyoles i alemanyes i traducció

student on-line diccionari alemany-espanyol i alemany-anglés

travlang diccionaris i cursos de molts idiomes

llistes de diccionaris

yourdictionary de l'anglés a molts idiomes i de molts idiomes a l'anglés

enciclopèdies

Wikipedia

i més... A més dels llistats d'ací, pots consultar la majoria dels enllaços que figuren en l'apartat aprendre l'alemany

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2023