castellà per a estudiants d'alemany

tabla resum de la conjugació verbal del castellà

exercicis d'anàlisi sintàctica bàsica

anàlisi sintàctica amb colors

 

arrere

Valid XHTML 1.0 Strict

© Pablo Mendoza Casp, 2006-2019